Panie Mecenasie! Dostałem powiadomienie o wszczęciu egzekucji z kopią nakazu zapłaty sprzed kilku lat. Przyznam, że być może kiedyś taka sprawa miała miejsce, ale zupełnie już nie pamiętam jej okoliczności ani wierzyciela. Czy można coś zrobić w takim przypadku, czy egzekucja musi być kontynuowana?

- Pan Robert z Wrześni (2016 r.)

Spotkało Cię coś podobnego? Przeczytaj poradę poniżej albo od razu zadaj szybkie pytanie - zadzwoń: + 48 577 852 235, napisz e-mail: kancelaria@nakazowa.pl lub skorzystaj z fromularza:


Krótka porada:

Procesowy etap sprawy (postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne) automatycznie nie przesądza o braku szans na skuteczną obronę prawną. Egzekucja jest niejako naturalną konsekwencją postępowania sądowego, jeżeli z różnych przyczyn nie doszło do dobrowolnej zapłaty. Jednak dłużnikowi przysługuje szereg sposobów obrony prawnej przed skierowaną przeciwko niemu egzekucji.

 

W pierwszej kolejności należy zawsze ustalić, czy wiadomym jest jakiej sprawy postępowanie egzekucyjne dotyczy, czy miały miejsce skuteczne doręczenia sądowe, czy prawidłowo ustalono bieg terminów procesowych i czy nie doszło do pomyłki co do osoby dłużnika.

 

Wreszcie dłużnik dysponuje nie tylko możliwością zaskarżenia każdej czynności komornika, ale przede wszystkim katalogiem tzw. powództw przeciwegzekucyjnych. Głównym ich celem jest uchylenie tytułu wykonawczego (podstawy egzekucji) w całości lub części.

 

Opisywany powyżej przypadek sugeruje, aby w pierwszej kolejności zweryfikować czy w sprawie doszło do przedawnienia roszczenia wskazanego w tytule wykonawczym. Przedawnienie to instytucja prawna stosowana tylko na zarzut zainteresowanego, nigdy z urzędu. Dotyczy ona zarówno jeszcze nierozstrzygniętych sądownie roszczeń, jak i roszczeń objętych wydanymi już orzeczeniami sądowymi. Możliwe jest odwołanie się do niej również na etapie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel nie przeciwdziałał skutecznie upływowi ustawowych terminów przedawnienia – jeżeli nie następowało ich przerwanie bądź zawieszenie za sprawą przewidzianych prawem czynności.

 

Może się więc okazać, iż postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie orzeczenia sądowego (z klauzulą wykonalności), zapadłego w przegranej już dawno sprawie, będzie musiało zostać umorzone po skutecznej interwencji dłużnika, a spłata długu nie będzie już mogła zostać wyegzekwowana.

 

Na pewno w każdym wypadku, jeszcze przed podjęciem wszelkich działań w sprawie, należy zasięgnąć pomocy prawnej u profesjonalnego i doświadczonego prawnika, aby wnikliwie zbadać wszystkie okoliczności sprawy i uniknąć ewentualnych kosztów dodatkowego postępowania, w przypadku jego bezpodstawnego wszczęcia i ostatecznej przegranej.