Dzień dobry. Proszę o pomoc w nietypowej sprawie. Od kilku już miesięcy komornik pobiera mi z emerytury środki na poczet długu dla nieznanej mi firmy. Nie wiem nic o postępowaniu sądowym w tej sprawie. Nie wiem też o jaki dług chodzi. Nie jestem na pewno nic winna. Myślałam jednak dotąd, iż działanie komornika jako urzędu przesądza sprawę. Sąsiadka powiedziała mi, że należy to sprawdzić i być może nie będę musiała nic płacić i będę mogła odzyskać już pobrane środki. Czy to możliwe?

- Pani Alicja z Poznania  (2016 r.)

Spotkało Cię coś podobnego? Przeczytaj poradę poniżej albo od razu zadaj szybkie pytanie - zadzwoń: + 48 577 852 235, napisz e-mail: kancelaria@nakazowa.pl lub skorzystaj z fromularza:


Krótka porada:

Przypadki jak powyżej opisane zdarzają się dość często. Konkretna odpowiedź na postawione pytanie zależy od szczegółowych okoliczności sprawy. Po pierwsze działania komornika wynikają z tego, iż druga strona (wierzyciel) dysponuje tytułem wykonawczym (np. nakazem zapłaty albo innym orzeczeniem sądowym, któremu Sąd nadał klauzulę wykonalności). Mogło zdarzyć się tak, iż dłużnik nie wiedział o toczącym się postępowaniu z uwagi na błędny adres do doręczeń, jaki wskazano w sprawie, albo na skutek błędów poczty, która nie doręczyła przesyłki a następnie wadliwie ją opisała dla Sądu. Wreszcie możliwym jest również by list nie dotarł do adresata na skutek działania innych osób bądź na skutek innych zdarzeń losowych. Ostatecznie mogło dojść na etapie postępowania egzekucyjnego (albo nawet wcześniej) do pomyłki co do osoby dłużnika (zbieżność nazwisk, adresów).

Obok kwestii odpowiedzialności dłużnika za brak wiedzy o sprawie sądowej (albo braku takiej odpowiedzialności) istotne są również inne elementy postawy dłużnika w sprawie. Przede wszystkim chodzi tutaj o wszelkie oświadczenia składane już w sprawie komornikowi, długiej stronie postępowania bądź innym podmiotom. Kluczowym do ustalenia będzie zwłaszcza to, czy doszło do skutecznego uznania długu.

Osobnym problemem pozostaje merytoryczna warstwa sprawy – tj. ustalenie tego, czy roszczenie drugiej strony jest rzeczywiste, oparte o faktyczne przesłanki i w związku z tym czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla kwestionowania (nawet wadliwych) doręczeń i czynności procesowych w sprawie, gdyby ostateczny, prognozowany wynik sprawy miałby okazać się i tak niekorzystny.

Reasumując – możliwym jest pełne odwrócenie skutków nawet już częściowo zrealizowanego postępowania egzekucyjnego (zwrot zabranych środków) i ostateczna wygrana w takiej sprawie. Wymaga to jednak uprzedniej analizy wszystkich okoliczności sprawy i uwzględnienia wszystkich wyżej powołanych czynników. Niekiedy istotnym ograniczeniem dla skuteczności działań dłużnika są przeszkody natury dowodowej, stąd w każdym przypadku należy zachować wszelką korespondencję otrzymywaną z Sądów i innych podmiotów postępowania.

Na pewno w każdym wypadku należy upewnić się, iż zapłata i poddanie się egzekucji to konieczność. Pomocy prawnej w tego rodzaju przypadkach należy szukać u profesjonalnego i doświadczonego prawnika.