Doświadczenie kilkuset spraw sądowych dot. roszczeń o zapłatę (w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym) oraz liczne sygnały płynące ze strony klientów kancelarii ujawniają trwałą potrzebę niesienia pomocy prawnej i podstawowej informacji prawnej na rzecz pozwanych (i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym).

Okazuje się wielokrotnie, że pozwany – osoba fizyczna, zwykle konsument, bez jakiegokolwiek doświadczenia w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – stając wobec fachowo reprezentowanego przeciwnika procesowego, przegrywa swą sprawę, mimo obiektywnej słuszności swych racji, których jednak nie potrafił należycie wykazać, albo nie miał świadomości, iż istnieje taka potrzeba.

Niekiedy pozwani i dłużnicy z obawy przed koniecznością stawienia się w Sądzie godzą się na przegraną nie podejmując jakiegokolwiek działania.

Praktyka pokazuje też bardzo dobitnie, iż – zupełnie nieracjonalnie i niepotrzebnie – wiele osób z różnych względów krępuje się, wręcz obawia, zwrócić o pomoc do fachowego prawnika, radcy prawnego lub adwokata, pozbawiając się w ten sposób dostępu do rzetelnej pomocy prawnej.

 

Niniejszy portal stworzono z myślą o powyższych okolicznościach, w celu ułatwienia dostępu do pomocy prawnej oraz dla upowszechniania wiedzy o prawie i podnoszenia poziomu społecznej świadomości prawnej.

nakazowa.pl Kancelaria Obsługi Długów jest marką należącą do:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Libertowski

ul. A. Szamarzewskiego 17/2, 60-514 Poznań

NIP 6652675276, REGON 302554667.

Polityka prywatności – zasady korzystania ze strony

Wszelkie dane, materiały, dokumenty i informacje przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony (w tym z wykorzystaniem formularza bądź poczty elektronicznej) objęte są tajemnicą zawodową i będą wykorzystywane przez radcę prawnego lub adwokata wyłącznie w celu udzielenia pomocy prawnej, z zachowaniem przede wszystkim przepisów regulujących obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, jak i przepisów o ochronie danych osobowych.

Strona ma charakter informacyjny i edukacyjny. Korzystanie ze strony ma charakter niezobowiązujący i nie rodzi żadnych skutków finansowych. Ewentualne zawarcie umowy o zastępstwo procesowe możliwe jest wyłącznie z inicjatywy Klienta i po uprzednim indywidualnym ustaleniu jej warunków z radcą prawnym lub adwokatem prowadzącym sprawę.