Kiedy przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń i obowiązek zapłaty.

16-06-2017

„Nic nie może przecież wiecznie trwać”, jak wskazują słowa piosenki. Z nieco podobnego (tylko podobnego – co wyjaśniono na końcu tekstu) założenia wyszedł prawodawca, przewidując instytucję przedawnienia roszczeń w polskim porządku prawnym. Zasada jest taka, że każde roszczenie pieniężne musi ulec kiedyś przedawnieniu (wyjątki w tej chwili pomijamy). Istota owego przedawnienia sprowadza się do tego, że zobowiązany (dłużnik) może po upływie określonego czasu uchylić się …